Dimitar Brankov
Dimitar Brankov

Property Managemeht Interview

В международен план все повече собственици на сгради се ориентират към услугата Пропърти мениджмънт в търсене на по-висока стойност на имота, намаляване на разходите и ефективна комуникация с наемателите. Това сочат анализите на водещи специалисти от международната мрежа на Colliers International. Пропърти мениджмънтът е услуга, която представлява цялостно управление на недвижимата собственост. Тя включва финансов и маркетингов мениджмънт, контрол на фасилити мениджмънта, както и  връзки с наемателите. В световен мащаб Colliers International е водеща компания в този сектор, като управлява над 102 млн. кв.м. В България консултантското дружество има договор за пропърти мениджмънт услуги на над 160 000 кв.м. търговски площи.

Пазарът на офисни и търговски площи става все по-конкурентен, появяват се нови площи, наемните цени вървят надолу. В тази ситуация професионалният пропърти мениджмънт е ефективен отговор на предизвикателствата пред собственици и мениджъри, коментират от консултантската компания.

Важно е собствениците, които имат желание да отдават имотите си под наем с цел реализиране на печалба, да осъзнаят ползата от професионалния подход в пропърти мениджмънта и да доверят този бизнес на специалисти. Основният резултат от пропърти мениджмънта е повишаване на инвестиционната стойност на имота. Професионалното управление на всички процеси води до по-високи приходи от наеми, намаляване на разходите за поддръжка на сградата и подобряване на комуникацията с наемателите. Това са ключови елементи за превръщането на един имот в успешен бизнес, казва Димитър Бранков, директор Управление на недвижими имоти в Colliers International България.  

Основното предизвикателство пред собствениците е да бъдат запазени наемателите. Това е и първата най-съществена роля на пропърти мениджмънта, сочат анализите. Незаетите площи представляват опасност не само за намаляване на паричните потоци и месечните плащания, собственикът трябва да вземе предвид подобренията, необходими за бъдещите нови наематели, разходите за маркетинг, а също така разходите за брокерски услуги, които трябва да бъдат направени за запълването на незаетите площи.

Ангажираността на пропърти мениджъра в управлението на обекта помага на собствениците да задържат своите наематели, включително и като разрешат конкретен проблем на по-ранен етап. Според Димитър Бранков за собствениците най-благоприятното решение е брокерските и пропърти мениджмънт услугите да се предоставят от една и съща компания. Пропърти мениджърът познава историята и взаимоотношенията на собственика с наемателя, което позволява на брокера така да структурира новото предложение, че то да отговаря в най-пълна степен на нуждите на наемателя,  допълва той.

Втората линия, която пропърти мениджъра следва, защитавайки стойността на имота, се отнася до ограничаване на разходите. И двете страни - наематели и собственици, под влияние на глобалната финансова и икономическа криза, имат интерес да работят заедно, за да спестят средства. Например, намаляването на температурата с два градуса, инсталирането на сензори, които автоматично да изгасят осветлението в помещения, където няма хора, води до чувствително спестяване на енергия. Пропърти мениджърите могат да посъветват собствениците да направят малки подобрения, които се изплащат в краткосрочен план и  увеличават ефективността на тяхната сграда. Пример в тази посока са автоматичните системи за климатизация и вентилация и соларните панели.

За наемателите в търговските центрове пропърти мениджмънтът може да изиграе ключова роля, като се грижи за промотирането на обекта и сътрудничи за организиране на кръстосани продажби. Пример за това са координирането на различните промоционални оферти на наемателите, синхронизирането на периодите за разпродажби и рекламните кампании. Така се постига допълнителна ефективност и икономии от мащаба.

Третата насока, в която пропърти мениджърът работи, за да осигури повишаване стойността на обекта, е  да бъде винаги ориентиран към крайните резултати. Собствениците са под огромно напрежение за постигането на определена възвръщаемост, с която са се ангажирали към техните кредитори, казва Димитър Бранков. Пропърти мениджърите, които успяват да спестят определени разходи, умножават ефекта и добавят допълнителната стойност към своята услуга, е заключението на специалистите в сектора.

Всички се возим в една лодка и имаме една посока – да движим бизнеса напред. Пропърти мениджмънтът е капитанът на лодката. Той играе ролята на основен защитник на интересите на собствениците и наемателите, като гарантира оптимални финансови резултати, разбиране на нуждите и осъществяване на комуникацията между екипажа, сподели още Димитър Бранков.

Бизнес на инат...

Индианците от Дакота имат следната мъдрост:
 
"Когато забележиш, че яздиш умрял кон, слез от него."
 
 Но в бизнеса често предприемаме други стратегии за справяне с проблема:

 • Снабдяваме се с по-як камшик;
 • Сменяме ездача;
 • Казваме, че винаги сме яздили този кон;
 • Създаваме работна група, за да анализира коня;
 • Посещаваме други места, за да видим как яздят там умрели коне;
 •  Повишаваме стандартите за качество за яздене на умрели коне;
 •  Създаваме Task-Force, за да съживи коня;
 • Плащаме на хора от чужбина, които уж можели да яздят умрели коне;
 • Включваме обучителен модул, за да се научим да яздим по-добре;
 • Правим сравнение между различни умрели коне;
 • Променяме критериите, които определят кога един кон е умрял;
 • Впрягаме много умрели коне заедно, за да станем по-бързи;
 • Обясняваме: "Никой кон не може да е толкова умрял, че да не можеповече да го яздим!"
 • Правим проучване, за да видим има ли по-добри и по-евтини умрели коне;
 • Обясняваме, че нашият кон е по-добре, по-бързо и по-евтино умрял, отколкото други коне;
 • Създаваме група по качеството, за да се намери приложение на умрелите коне;
 • Откриваме независимо разходно перо за умрели коне;
 •  Увеличаваме сферата на отговорност на умрелия кон;
 • Развиваме мотивационни програми за умрели коне.
Dimitar Brankov
Dimitar Brankov

Property Managemeht Interview
22 Февруари 2012 г. 12:11:19
Димитър Бранков

В международен план все повече собственици на сгради се ориентират към услугата Пропърти мениджмънт в... още

Бизнес на инат...
09 Юни 2011 г. 17:47:25
Димитър Бранков

Индианците от Дакота имат следната мъдрост:   "Когато забележиш, че яздиш умрял кон, слез от... още

Wine
22 Февруари 2011 г. 21:48:13
Димитър Бранков

 още

Техники
09 Февруари 2011 г. 08:24:29
Димитър Бранков

 още